Medzi rôznymi literárnymi žánrami môžeme nájsť príbeh a bájku , ktoré sa zdajú byť rovnaké, ale ktoré sa opierajú o dôležité rozdiely tak pri výbere postáv, ako aj pri každom z nich. Ak ste sa niekedy opýtali, aký je rozdiel medzi bajkou a príbehom , v .com vám to podrobne vysvetlíme. Tiež by vás mohli zaujíma